Gleefully Feigning Thumb-Sucking - Why Dont You Try Me

Ett bra konferens verktyg

Posted Oct. 2, 2013, 11:51 a.m. By pandora Tags: Konferens

Jag har precis gjort ett inköp till kontoret. Jag har skaffat en konftel 55w. Det är ett verktyg man använder vid telefonkonferenser för att det ska funka bättre. Man kan spela in samtal och koppla upp fler användare och så. Så det är en väldigt bra liten sak måste jag säga. Den funkar riktigt bra också. Vi har provat den en gång. Vi spelade in samtalet och kunde senare lyssna på vad det var som sades. Det kan vara väldigt för om man behöver komma ihåg något. Det är bra att spela in viktiga samtal.